.

.

.

.

.

.

.

Schubert & Salzer - innovativ ventilteknik baserad på tysk ingenjörskonst


Familjeföretaget Schubert & Salzer Control Systems, beläget i Ingolstadt i södra Tyskland, är en kvalitetsinriktad tillverkare med tekniskt mycket innovativa lösningar. Man har en mycket långsiktig syn på verksamheten, stor erfarenhet av att ta fram kundunika lösningar och bland kunderna återfinns många av Europas ledande industriföretag.

Schubert & Salzers ventiler tillhör marknadens mest avancerade, vilket ger många kundfördelar när det gäller energiförbrukning, design, hållbarhet och ljudnivå. Tillverkningen bygger på smart modultänkande i kombination med ett avancerat lagersystem, vilket gör att man kan ta fram kundanpassade produkter med korta leveranstider.

 

Axel Larsson hjälper dig med de rätta tekniska lösningarna


På Axel Larsson har vi representerat Schubert & Salzer sedan flera decennier, vilket gör att vi har byggt upp ett gediget kunnande kring såväl produktprogrammet som lämpliga applikationsområden. Många av Sveriges största processindustrier har idag Schubert & Salzer-ventiler från Axel Larsson installerade i sina anläggningar, med mycket goda erfarenheter. Våra försäljningsingenjörer och produktspecialister hjälper dig med all rådgivning och dimensionering för en optimal teknisk lösning.

PRODUKTPROGRAM:


AL 72 - Reglerventiler med mycket kompakt format, hög reglernoggrannhet och låg vikt

 • Mycket kompakt design tack vare tekniken med glidskiva
 • De är betydligt mindre och mycket lättare än traditionella kägelventiler
 • Hög reglernoggrannhet
 • Mycket låg ljudnivå
 • Finns i tryckklass upp till PN 160
 • Klarar tryckfall på upp till 160 bar
 • Flexibla Kv-värden genom enkelt utbytbara insatser
 • Lågt slitage då eventuell kavitation uppstår först 1-2 meter efter själva ventilen, i rörets centrum
 • Mycket lämpliga för bland annat ånga
 • Temperaturområde -200°C - +530°C
 • Kräver 90 % mindre manöverkraft än en kägelventil

Läs mer om reglerventiler  >>AL 74 - Kulsektorventiler för krävande applikationer

 • CE-godkända ventiler lämpliga för tät avstängning
 • Noggrann reglering av gaser, vätskor och slurry vid moderata tryck och temperaturförhållanden
 • Ventilerna är idealiska för slitande vätskesuspensioner
 • Konstruktion som ger lågt slitage och minskad risk för igensättning
 • Mycket fördelaktig reglerkaraktäristik genom en rund eller halveliptisk regleröppning i normalt reglerläge
 • Högprecisions-manöverdon för reglering
 • Utförande med integrerad positioner
 • Elektriska och pneumatiska manöverdon, med eller utan "fail safe" funktion


Läs mer om kulsektorventiler >>
AL 11 - Snedsätesventiler för driftsäker avstängning

• Klarar höga flöden
• Kan manövreras utan differenstryck 
• Klarar höga medietemperaturer
• Lämpliga för media som är kontaminerad eller med hög viskositet
• Både pneumatiska och elektriska manöverdon som tillval

Läs mer om snedsätesventiler >>