Service och garanti

 

UNDER GÄLLANDE GARANTITID

Kontakta oss först för samråd om bästa åtgärd för att avhjälpa fel under garantitiden. Åtgärder som omfattas av garantin åtgärdas efter samråd med vår kvalitets- och garantiansvarig. Läs mer under Reklamationer.

 

EFTER GÄLLANDE GARANTITID - SAMARBETE MED VIMAB

På returnerade produkter så utför vi service i vår egen verkstad eller i VIMAB:s lokaler. Kontakta oss för planering av rätt åtgärd innan godset skickas.

För service på produkter på plats i er anläggning så kontaktar ni oss eller vår samarbetspartner VIMAB, kontaktperson Kjell Antfolk, telefon växel 0141-23 77 50

 

Service- och garantiblad - pdf