Ägare och VD

Sedan Axel Larsson grundade företaget 1949 har vi varit ett fristående familjeföretag.  

Karl Larsson, son till Axel Larsson, äger företaget och är aktiv styrelsemedlem. 

Rolf Schytt är VD sedan 2018. Rolf är Civilingenjör med examen från Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet. Han har en bred erfarenhet av industriell verksamhet och har varit VD i ett flertal svenska bolag.

Kontaktuppgifter Rolf Schytt:

Tel: 010-455 97 07
E-post: rolf.schytt@axel-larsson.se

Rolf Schytt, VD