2022-03-21 - Råvarubrist hos våra leverantörer

Vi ser en tydlig risk för kommande leveransförseningar och prishöjningar
På grund av sanktioner kopplade till krisen i Ukraina är det i dagsläget problem med att få fram råmaterial hos våra leverantörer. Ett exempel är nickel som är en viktig komponent vid framställning av bland annat rostfritt stål.

Vi vill varna för att detta inom kort kan påverka våra leveranser i form av förseningar, men även att det finns en överhängande risk för ytterligare stora prisökningar.

Vi följer utvecklingen noggrant och försöker aktivt minimera påverkan för våra kunder.<< Tillbaka