Huvudkontor

ROLF SCHYTT
VD
Tel: 010-455 97 00
rolf.schytt@axel-larsson.se

 

MAGNUS BERGQVIST
Teknisk chef / 
Produktchef Armatur

Tel: 010-455 97 06
magnus.bergqvist@axel-larsson.se

 

CARL PHILIP LEISSNER
Produktchef 
Manöverdon

Tel: 010-455 97 25
carl-philip.leissner@axel-larsson.se

MÅRTEN NAHLIN
Chef Inköp/Logistik
Tel: 010-455 97 33
marten.nahlin@axel-larsson.se

 

MATHILDA FALKER
Dokumentationsansvarig
Tel: 010-455 97 29
mathilda.falker@axel-larsson.se

 

 

ÅKE BÄCKMAN
Försäljningschef
Tel: 010-455 97 54
ake.backman@axel-larsson.se

 

KJELL SIMONSSON
Produktchef 
Instrument/Magnetventiler

Tel: 010-455 97 08
kjell.simonsson@axel-larsson.se

 

PETER BLOMGREN
Kvalitetschef
Tel: 010-455 97 35
peter.blomgren@axel-larsson.se

 

ULF SÖDERQVIST
Inköp/Leveransbevakning
Tel: 010-455 97 30
ulf.soderqvist@axel-larsson.se

 

 

 

 

JOHAN LARSSON
Vice VD
Tel: 010-455 97 10
johan.larsson@axel-larsson.se

 

PIA PIHL
Produktchef 
Armatur

Tel: 010-455 97 53
pia.pihl@axel-larsson.se 

 

FILIP GLENNGÅRD
Innesäljare

Tel: 010-455 97 27
filip.glenngard@axel-larsson.se

 

PETER BORGH
Inköp/Leveransbevakning
Tel: 010-455 97 36
peter.borgh@axel-larsson.se