Huvudkontor

ROLF SCHYTT
VD
Tel: 010-455 97 00
rolf.schytt@axel-larsson.se

 

MAGNUS BERGQVIST
Teknisk chef /
Produktchef Armatur

Tel: 010-455 97 06
magnus.bergqvist@axel-larsson.se

ULF SÖDERQVIST
Inköp/Leveransbevakning
Tel: 010-455 97 30
ulf.soderqvist@axel-larsson.se
 

MALIN HEYDER
Inköp/Leveransbevakning
Tel: 010-455 97 41
malin.heyder@axel-larsson.se

 

 

 

 

JOHAN LARSSON
Vice VD
Tel: 010-455 97 10
johan.larsson@axel-larsson.se

 

KJELL SIMONSSON
Produktchef 
Instrument/Magnetventiler

Tel: 010-455 97 08
kjell.simonsson@axel-larsson.se

FILIP GLENNGÅRD
Offertberedare

Tel: 010-455 97 27
filip.glenngard@axel-larsson.se

PETER BORGH
Inköp/Leveransbevakning
Tel: 010-455 97 36
peter.borgh@axel-larsson.se

 

 

 

PETER BLOMGREN
Försäljningschef
Tel: 010-455 97 35
peter.blomgren@axel-larsson.se

 

CARL PHILIP LEISSNER
Produktchef Manöverdon
Tel: 010-455 97 25
carl-philip.leissner@axel-larsson.se

 

MÅRTEN NAHLIN
Chef Inköp/Logistik/Kvalitet
Tel: 010-455 97 33
marten.nahlin@axel-larsson.se

MATHILDA FALKER
Dokumentationsansvarig
Tel: 010-455 97 29
mathilda.falker@axel-larsson.se