Snötillverkning - en industri som ställer höga krav på driftsäkra ventiler

 

Skidsäsongen närmar sig och med den en mycket intensiv period för snötillverkningen. Att kunna producera konstgjord snö tog sin början i 1950-talets USA, där de första enkla snökanonerna tillverkades. På 1970-talet introducerades snötillverkning även i Sverige på ett antal olika platser, med Ski Sunne som den första fullskaliga anläggningen.


På Axel Larsson har vi varit med och bidragit med produkter och rådgivning ända sedan starten i Sverige. Härigenom har vi byggt upp ett gediget kunnande kring vilka komponenter som är mest lämpliga inom olika applikationer och den här branschens speciella förutsättningar. Det ställs exempelvis stora krav på de ventiler som sitter i systemet, då de ska klara både höga tryck och låga temperaturer.

För att tillverka snö krävs luft, vatten och energi samt temperaturer strax under nollgradigt. Tekniken att tillverka snö har utvecklats över tiden. I början krävdes temperaturer på närmare -10°C, men idag kan man tillverka snö även om temperaturen är nära noll. Dock blir snön betydligt bättre med mer kyla, idealiska förhållanden är -5°C till -15°C, mindre än 80 % luftfuktighet och svag vind. 

Hur går det då till? Först pumpas vatten upp till ca 25-50 bar varefter man tillsätter luft med ett tryck på 7-10 bar. Genom ett munstycke skickas sedan vattendropparna ut i luften, där snökristaller bildas med hjälp av den omgivande kylan. 

Förutom traditionella snökanoner används också upp till 12 meter långa lanskanoner samt även fläktkanoner, där vattnet sprutas mot en fläkt som i sin tur slungar ut snökristallerna. Den konstgjorda snön samlas i stora högar i backen, som sedan pistmaskiner omformar till åkbara backar.

Idag är snötillverkning många gånger en avancerad process med komplexa system där all drift och övervakning är automatiserad. Systemen håller koll på temperatur, vind, luftfuktighet, elkostnad, vindriktning och förstås snöbehov. Dagens system har också betydligt lägre energiförbrukning än sina föregångare.

Idag tillverkas stora mängder snö på kort tid i samband med de första riktiga köldperioderna i säsongens inledning. Ofta tar man vattnet från egna dammar för att klara den höga kapacitet som krävs, då stora mängder snö ska produceras under kort tid.

Konstgjord snö har en lite annorlunda struktur än natursnö. Den kan upplevas som lite mer isig, har längre hållbarhet samt smälter betydligt långsammare. Man brukar säga att 10 cm snökanonsnö motsvarar drygt 60 cm natursnö. När våren till slut kommer smälter snön och rinner tillbaka till omgivande vattendrag, för att några månader senare åter komma till nytta när det är dags för nästa skidsäsong att dra igång.

 

(Illustration ovan med tillstånd av SLAO)

 

Fläktkanon 

 Lanskanon