Leveransvillkor


PRISER

Priser i SEK exklusive moms. Priserna är baserade på gällande valutakurser och råvarupriser. Axel Larsson Maskinaffär AB förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i de fall det sker väsentliga förändringar i valutakurser och råvarupriser.

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Vid överskriden kredittid debiteras dröjsmålsränta.

LEVERANSVILLKOR

FCA Upplands Väsby / Teknikföretagens Allmänna Leveransbestämmelser NL09.

GARANTI

12 månaders efter leverans enligt NL09.

DOKUMENTATION

Svenska/engelska produktblad/bruksanvisningar i ett exemplar ingår kostnadsfritt mot begäran. Annan dokumentation endast enligt överenskommelse.

RETURGODSBESTÄMMELSER

Se reklamationer.