2021-09-20 - AL 47-VMP - ny kompakt slangventil

De nya VMP -ventilerna är uppbyggda som ett modulsystem med enkelt utbytbara manchetter i olika material, vilket resulterar i mycket låga underhållskostnader.
AL 47-VMP - ny kompakt slangventil med hus i POM termoplast

De nya VMP-ventilerna är baserade på ett modulsystem med lätt utbytbara hylsor i olika material, vilket resulterar i mycket låga underhållskostnader.

Ventilhus i polyoximetylen (vit, svart och konduktiv POM) som manövreras via en 3/2 magnvetventil eller pilotventil.

Lämplig som avstängningsventil för damm, granulat, pulver, suspension, avlopp och luftventilation där mediet är erosivt, korrosivt eller riskerar bilda proppar.

• Fullt genomlopp och minimal friktion
• 100 % tät och ingen tilltäppning
• Extremt kompakt och låg vikt
• Mycket snabb öppnings- och stängningstid
• Mer än 1 000 000 manövreringar för en manschett (beroende på utförande och applikation)
• Lämplig även för livsmedelsapplikationer
• Explosionssäkert utförande
• Utmärkt väderbeständighet
• Helt fritt genomlopp
• Enkelt underhåll och byte av manschetter

 

LÄS MER >>

 << Tillbaka