2021-01-26 - Vridspjällventil för höga tryck och temperaturer

AL 45M-44 är en vridspjällventil för tuffa applikationer, med kvadrupelexcentrisk design som eliminerar all friktion på sätet under manövrering. Kvadrupelexcentrisk design för tuffa applikationer

AL 45M-44 är en vridspjällventil avsedd för krävande applikationer med mycket höga tryck och temperaturer. Ventilen är fullt tät i båda flödesriktiningarna med en kvadrupelexcentrisk design som eliminerar all friktion på sätet under manövrering, vilket leder till lång livslängd och hög täthet.

Lämplig för applikationer som t.ex. 

• Ång- och hetvattenanläggningar.
• Rökgassystem.
• Kemisk och petrokemisk industri.
• Vakuumsystem.


SVENSKT PRODUKTBLAD  >>

ENGELSKT PRODUKTBLAD >><< Tillbaka