2019-12-19 - Neles stärker sin närvaro i Sverige genom ett avtal om ventildistribution med Axel Larsson Maskinaffär AB

Rolf Schytt - VD på Axel Larsson Maskinaffär AB och Joakim Grenehed - chef för Metsos ventilverksamhet i SverigeMetsos ventilverksamhet, som kommer att ligga i det kommande bolaget Neles Corporation, har tecknat ett distributionsavtal med Axel Larsson Maskinaffär AB i Sverige. Det här avtalet kommer att öka genomslaget ytterligare för Metsos ventilsortiment inom alla kunders branscher i Sverige, särskilt inom energi- och gruvsektorn. Avtalet kommer att gälla från den 1 februari 2020.

”Med detta avtal kan vi ännu bättre svara upp mot en ökad efterfrågan på våra produkter och våra kunders behov av stöd. Vi letar efter partnerföretag som är välkända aktörer på sina marknader och förstår värdet av våra produkter. Företagen har också fokus på samma saker, till exempel digitalisering och service. Vi har ett stort förtroende för Axel Larsson, som har 70 års erfarenhet i branschen”, säger Joakim Grenehed, chef för Metsos ventilverksamhet i Sverige.

För mer information, samt pressmeddelande i sin helhet, (Klicka här)<< Tillbaka