2016-08-22 - Nytt program av pneumatiska och mekaniska slangventilerNya slangventiler

Nu introducerar vi AL 47 - ett brett program av pneumatiska och mekaniska slangventiler. Stort urval av manschetter i olika material. Fullt genomlopp, 100 % tät, ingen tilltäppning, minimal friktion och lågt underhållsbehov.

Se produktblad och mer information

 << Tillbaka