Siemens Sitrans P200 serien
Trycktransmitter - analog